Naše služby

Právní služby poskytujeme ve všech odvětvích českého práva. Pro podnikatele, obce a další subjekty zajišťujeme komplexní právní podporu při jejich činnosti.

Připravili jsme pro Vás balíčky nejčastěji využívaných služeb.

Nemovitosti

Obchodní společnosti

Další balíčky

Při poskytování právních služeb spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a účetními poradci, notáři, soudními znalci, soudními exekutory a překladateli.