Kompletní právní servis zahrnuje:

Kompletní právní servis zahrnuje vypracování standardní smluvní dokumentace včetně projednání zadání s klientem, zapracování připomínek klienta nebo druhé smluvní strany a osobní jednání s druhou smluvní stranou, vše v rozsahu do jedné hodiny, návrhu pro katastrální úřad, ověření podpisů a zastupování v katastrálním řízení.

Nezahrnuje správní poplatky. Cena může být navýšena při vyšším počtu účastníků, většího počtu nemovitostí, vyšší hodnotě nemovitostí nebo při sjednání vedlejších ujednání (např. věcné břemeno užívání, zákaz zcizení a zatížení apod.).

V případě jednání s klientem či druhou smluvní stranou nebo zapracování připomínek smluvních stran v rozsahu přesahujícím jednu hodinu je další čas účtován hodinovou sazbou.

Cena za právní služby:

Potřebujete radu? Zanechte nám kontakt!

Rádi se s Vámi setkáme osobně​