Kontakty a povinné informace

Sídlo: KASKA & PÍSEČKA, advokátní kanceláře

Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice

(administrativní budova č.1 MEI Czech Offices, bývalá budova PVT
hlavní vchod, páté patro vpravo)

Pro klienty je vyhrazeno parkovací místo přímo před vchodem do budovy.

Kontaktní údaje jednotlivých advokátů

Mgr. Jiří Písečka, advokát
evid. u ČAK: 13048, IČ: 713 47 097, ID DS: k9dgkyt
E-mail: ak.pisecka@akkapi.cz – Tel: +420 723 379 726

Mgr. Magdaléna Písečková, advokátka
evid. u ČAK: 14998, IČ: 016 59 065, ID DS: 5ppv9na
E-mail: magda.piseckova@akkapi.cz – Tel: +420 607 106 341

Mgr. Kateřina Šimonová, advokátka
evid. u ČAK: 19940 IČ: 119 27 895, ID DS: duhsg8p
E-mail: simonova@akkapi.cz – Tel:  +420 736 250 492

JUDr. Václav Kaska, advokát
evid. u ČAK: 05271, IČ: 102 80 481, ID DS: 4inhaxt
E-mail: ak.kaska@akkapi.cz – Tel:  +420 602 420 066

Vedoucí kanceláře: Martina Janurová

Telefon sekretariát: +420 386 358 085

E-mail sekretariát: info@akkapi.cz

Provozní doba pro schůzky s klienty:

pondělí – čtvrtek: 8.30 – 16.30, pátek: 8.30 – 15.00 hodin

Po předchozí domluvě si lze sjednat schůzku i mimo shora uvedenou dobu.

Termín schůzky je třeba předem sjednat.

Zákonná informace o ochraně osobních údajů

Povinná informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka České advokátní komory je: www.cak.cz.

Kontaktní formulář