Naše služby

Právní služby poskytujeme v zásadě ve všech odvětvích českého práva. Pro stálé klienty - podnikatele, obce a další subjekty zajišťujeme komplexní právní podporu při jejich činnosti.

Připravili jsme pro Vás balíčky nejčastěji využívaných služeb včetně jejich ceny.

Nemovitosti

Podnikatelé

Korporace

Další služby

Při poskytování právních služeb spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a účetními poradci, notáři, soudními znalci, soudními exekutory a překladateli.