Kompletní právní servis zahrnuje:

Cena za právní služby:

V ceně nejsou zahrnuty:

Při poskytování právních služeb spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a účetními poradci, notáři, soudními znalci, soudními exekutory a překladateli.

Cena může být navýšena při vyšším počtu účastníků, většího počtu nemovitostí, větším počtu závad a jejich případném vypořádávání, vyšší hodnotě nemovitostí nebo při sjednání vedlejších ujednání (např. věcné břemeno užívání, zákaz zcizení a zatížení apod., užívání nemovitosti prodávajícím po uzavření kupní smlouvy).

V případě jednání s klientem či druhou smluvní stranou nebo zapracování připomínek smluvních stran v rozsahu přesahujícím jednu hodinu je další čas účtován hodinovou sazbou.

Zpět na přehled služeb

Potřebujete radu? Zanechte nám kontakt!

Rádi se s Vámi setkáme osobně​