Odměna je sjednávána vždy individuálně podle složitosti, časové náročnosti a rizik konkrétního případu.

MOŽNOSTI STANOVENÍ CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

ZÁKLADNÍ HODINOVÁ SAZBA

Základní hodinová sazba:
pokud se nejedná o případy dále uvedené
od 1.800,- Kč

NEMOVITOSTI

Koupě a prodej nemovitostí

včetně advokátní úschovy:

od 8.500,- Kč

Koupě a prodej nemovitostí
bez úschovy kupní ceny:

od 5.000,- Kč

Rezervační smlouva:

od 2.500,- Kč

Darování nemovitostí:

od 4.000,- Kč

Advokátní úschova samostatně:

od 4.000,- Kč

Zástavní smlouva k nemovitostem:

od 4.000,- Kč

Rozdělení budovy na jednotky:

od 10.000,- Kč

PRÁVNÍK PRO REALITNÍ KANCELÁŘ

Právník pro realitní kancelář

kontaktujte nás s Vaší poptávkou pro sjednání individuálních smluvních podmínek:

nezávazná poptávka

RODINNÉ PRÁVO

Nesporný rozvod manželství:od 10.000,- Kč
Úprava péče a výživného k nezletilým dětem:od 5.000,- Kč
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů:od 5.500,- Kč
Poradenství v rodinně-majetkových záležitostech:od 1.800,- Kč / 1 hod.

SMLUVNÍ PRÁVO

Nájemní smlouva na byt nebo dům:od 4.000,- Kč
Smlouva o zápůjčce / se zajištěním:od 4.000,- Kč / od 6.000,- Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene:od 4.000,- Kč
Smlouva o dílo:od 7.000,- Kč

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Předžalobní výzva:od 1.500,- Kč
Návrh na nařízení exekuce:od 1.500,- Kč

PODNIKATELÉ/ZAMĚSTNAVATELÉ

Právník pro začínající podnikatele
Akční nabídka:
od 1.500,- Kč

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Založení jednočlenné S.R.O. na klíč:

od 7.000,- Kč

Založení vícečlenné S.R.O. na klíč:

od 10.000,- Kč

Založení veřejné obchodní společnosti:od 10.000,- Kč
Změna společenské smlouvy:od 4.000,- Kč
Změna sídla společnosti:od 3.000,- Kč
Změna členů orgánu společnosti:od 3.000,- Kč
Převod obchodního podílu:od 5.000,- Kč
Smlouva o výkonu funkce člena orgánu:od 5.000,- Kč
Společnické / akcionářské dohody:od 10.000,- Kč
Likvidace obchodní společnosti:od 20.000,- Kč

DRUŽSTVA A SVJ

Zpracování stanov družstva nebo SVJ:od 8.000,- Kč

OBCE A MĚSTA

INSOLVENCE

PŘESTUPKY/TRESTNÉ ČINY

Zastupování obviněného z dopravního nebo jiného přestupku:od 1.800,- Kč / 1 hod.
Zastupování v trestním řízení: od 1.800,- Kč / 1 hod.
Zastupování poškozeného trestným činem nebo přestupkem: od 1.800,- Kč / 1 hod.

Upozornění k DPH:
Pokud je advokát poskytující konkrétní právní službu plátcem DPH, navyšuje se odměna o zákonnou sazbu této daně. 

Zvýšení ceny za právní služby:
Při poskytování právních služeb mimo pracovní dobu, požadavku na expresní vyřízení, v obzvláště složitých případech nebo při vysoké hodnotě předmětu právní služby může být k základní odměně účtován příplatek.

Snížení ceny za právní služby:
V případě sjednání většího objemu práce nebo z např. ze sociálního důvodu, lze sjednat slevu ze základní odměny.

Hotové výdaje při poskytování právních služeb:
Odměna nezahrnuje hotové výdaje (např. soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cestovní výdaje, náklady znaleckých posudků, poštovné, telekomunikační poplatky apod.). Není-li sjednáno jinak, činí dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné částku 300 Kč bez DPH (tj. 363,– Kč včetně DPH) na jeden úkon právní služby.

Další možnosti sjednání odměny

Po dohodě lze odměnu za právní službu sjednat ve výši tzv. mimosmluvní odměny za 1 úkon právní služby podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

Případně lze sjednat paušální (tj. jednorázovou) odměnu za zpracování kompletní právní služby nebo za určitý počet úkonů.

U vymáhání pohledávek lze po dohodě odměnu sjednat kombinací paušální odměny a procentní částky z úspěchu ve věci, případně paušální odměny a náhrady nákladů řízení přiznaných soudem.

Právní regulace:
Cena za poskytované právní služby je stanovena v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR, č. 177/1996, Sb., advokátním tarifem.