1. Vymáhání pohledávek a jiných nároků, obrana proti neoprávněným nárokům


 

2. Právní obrana spotřebitele 


 

3. Smlouvy na míru / posílení pozice věřitele


 

4. Nemovitosti na míru


 

5. Vše pro obchodní společnosti a družstva


 

6. Zaměstnavatelé a zaměstnanci


 

7. Rodinné právo


 

8. Trestní právo


 

9. Řešení podnikatelských i občanských sporů před soudy


 

10. Řešení podnikatelských i občanských sporů v rozhodčím řízení


 

11. Insolvence, oddlužení


 

12. Správní a přestupkové právo


 

13. Dědické právo


 

14. Jiné oblasti práva

Potřebujete radu? Zanechte nám kontakt!

Rádi se s Vámi setkáme osobně​