Právní služby již více než třicet let na stejném místě  

Svým tradičním pojetím navazujeme na dlouholetou úspěšnou profesní dráhu zakládajícího člena naší kanceláře – advokáta JUDr. Václava Kasky. Doktor Kaska poskytuje právní služby klientům kontinuálně již více než 30 let. Svou advokátní kancelář zakládal v polovině porevolučního roku 1990 spolu se svým otcem JUDr. Václavem Kaskou starším. K 1. lednu 1991 se stal komerčním právníkem a začal poskytovat právní služby klientům vlastním jménem. V roce 1996 se stal advokátem. Pro JUDr. Kasku byla vždy charakteristická hluboká odborná erudice spojená s vysokou odhodlaností a nejvyšším možným osobním nasazením v boji za práva klientů. 

Postupně docházelo k rozrůstání kanceláře, v níž se vystřídala řada významných osobností. Lze jmenovat mimo jiné JUDr. Slavomíra Mlčocha, právníka a politika, v letech 1990 až 1993 náměstka ministra životního prostředí České republiky pro legislativu a ekologickou politiku. Ve zdejší kanceláři působil rovněž JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., který následně působil jako náměstek ministra zahraničí, a od r. 2008 zároveň zastává pozici vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské Unie. Nelze opomenout ani pozdější českobudějovické advokáty, kteří prošli zdejší kanceláří, a to JUDr. Bedřicha Benka, Mgr. Martina Capla a JUDr. Ing. Jana Součka. 

V roce 2010 došlo ke spojení JUDr. Václava Kasky s druhým z titulárních partnerů – advokátem Mgr. Jiřím Písečkou, který v rozvoji kanceláře pokračuje svým profesionálním přístupem, s důrazem na další celoživotní odborné vzdělávání a stoprocentní přípravu na každý případ. 

Spojení JUDr. Kasky s Mgr. Písečkou – s obdobným náhledem na výkon advokátní profese a s důrazem na zachování její důstojnosti, vysokou odbornost a důsledné prosazování práv klientů i ve značně složitých situacích  – vyústilo v postupné sblížení a úzkou kooperaci obou  samostatných advokátních kanceláří, které přetrvává do současné doby. V roce 2014 došlo k rozšíření našeho týmu advokátů o Mgr. Magdalénu Písečkovou a v roce 2021 o Mgr. Kateřinu Šimonovou. Od roku 2019 úzce spolupracujeme s advokátkou Mgr. Hanou Vojtíškovou. 

Po celou dobu poskytování právních služeb si zakládáme na vysokém standardu právních služeb a na individuálním partnerském přístupu vůči klientům. V tomto samozřejmě hodláme pokračovat i nadále.