Při naší každodenní činnosti je pro nás zásadní: 

Důvěra: Naše činnost je založena na důvěře našich klientů, které si velmi vážíme a která je pro nás největším závazkem a současně motivací. 

Zkušenosti a specializace: Naši advokáti mají praktické zkušenosti ve všech oblastech práva ČR. Každý člen právního týmu se kromě výkonu generální praxe zaměřuje na vybraná právní odvětví, což nám umožňuje poskytovat služby našim klientům v potřebné kvalitě a odborné úrovni.

Moderní přístupy: Naši kancelář řídíme za pomoci specializovaného právního softwaru napojeného na aplikace veřejné správy. Takto můžeme např. sledovat, zda byl na dlužníka klienta podán insolvenční návrh. Podání vůči orgánům veřejné moci, ale i vůči soukromým subjektům činíme primárně prostřednictvím datových schránek, popř. jinou formou elektronické komunikace. Při řešení právních případů využíváme ve prospěch klientů také sociální sítě. Jsme připraveni poskytnout po dohodě právní konzultaci po telefonu nebo prostřednictvím různých webových či mobilních on-line aplikací. 

Individuální přístup ke každému případu: Každý klient a každý případ je jiný. Vždy od klienta zjišťujeme informace o jeho konkrétní situaci, abychom ji mohli zanalyzovat a navrhnout takové řešení, které klientovi skutečně pomůže a bude odpovídat jeho potřebám. 

Pečlivost: Základem úspěchu je pro nás 100% příprava na každé jednání.

Efektivita a komplexnost: Na případ klienta nahlížíme komplexně, hledáme řešení, které bude nejefektivněji řešit situaci klienta. Nevedeme klienty zbytečně do předem prohraných soudních bitev.

Srozumitelnost poskytnutých informací:  Právní aspekty každé situace vysvětlíme klientovi vždy pro něj srozumitelným způsobem. Následně si ukážeme nejen veškeré možnosti řešení, ale též možné důsledky.

Partnerský přístup: Potřebám a přáním klientů se snažíme vycházet co nejvíce vstříc. Např. i tím, že právní konzultace poskytujeme v jeho sídle nebo v místě bydliště. 

Celoživotní vzdělávání: Pravidelně se účastníme odborných seminářů v rámci celoživotního vzdělávání, které považujeme za nedílnou součást našeho pojetí advokátní profese.  

Ochrana klientů: Jsme pojištěni podle zákona o advokacii pro případ škody vzniklé klientům při poskytování právních služeb, a to výrazně nad rámec minimální zákonné výše pojistného plnění. Věříme, že této možnosti nevyužijete, stejně jako prozatím 100 % našich předchozích klientů.

Budeme rádi, pokud se stanete našimi klienty i Vy.