„Nejvíce mne motivují očekávání a důvěra, kterou do nás vkládají naši klienti.“

Mgr. Jiří Písečka, advokát

Jiří vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (absolvoval s výtečným prospěchem v roce 2006). Po ukončení studia vyučoval na Zemědělské fakultě a Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2006-2012), kde se věnoval také publikační činnosti (seznam odborných publikací k nahlédnutí zde). Koncipientskou praxi absolvoval v letech 2006 až 2009, advokátem je od roku 2010.

Jiří vykonává generální praxi, v jejímž rámci se zaměřuje na občanské a obchodní právo, zejména na smluvní agendu s důrazem na přípravu smluvní dokumentace klientovi „na míru“. Dlouhodobě zastupuje klienty před civilními soudy, zejména v oblasti sporové agenty. Má zkušenosti rovněž v právu trestním a v restitučních sporech.

Jiří nad rámec průběžného vzdělávání a prohlubování vlastní odbornosti absolvoval výcvik mediace a mediační techniky. Je držitelem certifikátu Dalšího vzdlěávání advokátů.

Mezi jeho zájmy patří čas strávený s rodinou, běh, (cyklo)turistika a českobudějovický hokej.

E-mail: ak.pisecka@akkapi.cz