„Vždy hledám nejefektivnější řešení pro konkrétní situaci klienta. Slovo problém nepatří do mého slovníku.“

Mgr. Kateřina Šimonová, advokátka

Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (absolvovala v roce 2017). V advokacii a současně v našem týmu  působí od roku 2017, v roce 2021 úspěšně složila advokátní zkoušku s hodnocením výtečně.

Kateřina se věnuje generální praxi, v rámci které se zaměřuje zejména na právo obchodních společností, cizinecké právo v kombinaci s právem pracovním (zaměstnávání cizinců) a trestní právo. Kateřina rovněž poskytuje komplexní právní služby ve všech právních oblastech obcím  a příspěvkovým organizacím (školám).  V neposlední řadě Kateřina zajišťuje zastupování klientů před správními orgány, přičemž se zaměřuje především na přestupková řízení a stavební právo.

Kateřina je velkou milovnicí psů a ve volném čase se věnuje procházkám v přírodě.

E-mail: simonova@akkapi.cz