Se začátkem roku 2021 si připomínáme významné profesní jubileum zakládajícího člena naší advokátní kanceláře – JUDr. Václava Kasky. Doktor Kaska poskytuje právní služby klientům kontinuálně již déle než 30 let.
 

Svou advokátní kancelář zakládal již v polovině porevolučního roku 1990 spolu se svým otcem JUDr. Václavem Kaskou starším. K 1. lednu 1991 se stal komerčním právníkem a začal poskytovat právní služby klientům vlastním jménem, v roce 1996 se stal advokátem. Za dobu svého profesního působení JUDr. Kaska vyřešil nespočet komplikovaných případů. Pro pana doktora je charakteristický zejména obrovský osobní zápal a vložení veškeré energie do boje za práva klientů. V této souvislosti nelze nezmínit jeho hlubokou odbornou erudicii,  která přinesla opakovaně úspěchy především v soudních sporech, a to včetně řízení u Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, což je také zaznamenáno v příslušných oficiálních sbírkách soudních rozhodnutí. Stojí za připomenutí, že doktor Kaska také nikdy neodmítl právní pomoc v případech „pro bono“, kdy poskytoval odborné služby s pro něj typickou energií sociálně slabým klientům zdarma či za sníženou odměnu. 

Panu doktorovi přejeme do dalších profesních let především hodně zdraví a i nadále dostatek jeho neutuchající energie a odhodlanosti.


Tým KASKA & PÍSEČKA, advokátní kanceláře