Mgr. Jiří Písečka poskytuje právní služby klientům jako advokát již 10 let, a to po celou dobu v rámci advokátních kanceláří KASKA & PÍSEČKA. Do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou byl zapsán k datu 1.2.2010. Od té doby poskytl právní služby klientům ve více než tisíci případech – občanům, podnikatelům, právníckým osobám i obcím, zejména v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a při zastupování v soudních řízeních civilních i trestních.