V tomto příspěvku si dovolíme připomenout vydání rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 28 Cdo 436/2007 ze dne 30.11.2007 ve věci tzv. restituční tečky. Vzpomínané rozhodnutí svého času znamenalo skutečný průlom v zemědělských restitucích tím, že dalo naději řadě restituentů, kteří získali postupními smlouvami restituční pohledávky za účelem rozšíření svého zemědělského hospodaření, že za své – podle doslovného textu zákona č. 221/1991 Sb. zaniklé – pohledávky přeci jen získají zemědělské pozemky pro své farmaření, v některých případech dokonce např. i pro provozování agroturistiky v rámci moderního rodinného zemědělského podniku Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 28 Cdo 436/2007 je k dispozici ke stažení zde.

Na připomínané kauze se při zastupování restituentky, která úspěšně zažalovala stát, významně podílel současný člen naší kanceláře Mgr. Jiří Písečka (v první části kauzy ještě jako advokátní koncipient advokátní kanceláře JUDr. Rudolfa Hrubého v Lišově).

Samotný případ naší klientky, zemědělské podnikatelky z českokrumlovska, v jejíž věci se podařilo průlomového rozsudku dosáhnout, rozhodnutím Nejvyššího soudu z listopadu 2007 ovšem zdaleka neskončil. S jistou mírou nadsázky lze říci, že jeho vydáním se právní bitva teprve pořádně rozhořela. Soudní pře započatá podáním žaloby proti Pozemkovému fondu ČR v prosinci roku 2005 (v níž se stát nechal zastupovat externí advokátní kanceláří) trvala bez jednoho měsíce celých 10 let a před Nejvyšší soud se poté dostala ještě dvakrát. Teprve v pořadí třetí rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.11.2015 sp.zn. 28 Cdo 1965/2015 znamenalo definitivní úspěch naší klienty a my můžeme s pocitem zadostiučinění uzavřít, že bitva o restituční tečku byla zdárně dobojována.