JUDr. Václavu Kaskovi se podařilo dosáhnout významného úspěchu při zastupování klienta – spotřebitele ve sporu se společností UPC. V této věci rozhodoval o ústavní stížnosti našeho klienta Ústavní soud, který uznal za oprávněné vznesené stížnostní námitky. Zejména Ústavní soud zdůraznil, že významná smluvní ujednání ve spotřebitelských smlouvách (jako např. smluvní pokuty) nemohou být sjednána pouze ve smluvních (obchodních) podmínkách, které nejsou podepsány smluvními stranami. Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3512/11 je k dispozici ke stažení zde.

O veřejném vyhlášení nálezu Ústavního soudu bylo rovněž reportováno dne 23.11.2013 v hlavním zpravodajství České televize. Reportáž můžete shlédnout: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/251417-pokuty-se-nesmi-skryvat-v-prilohach-spotrebitelskych-smluv-rozhodl-us/.