Bitva o restituční tečku zdárně dobojována

V tomto příspěvku si dovolíme připomenout vydání rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 28 Cdo 436/2007 ze dne 30.11.2007 ve věci tzv. restituční tečky. Vzpomínané rozhodnutí svého času znamenalo skutečný průlom v zemědělských restitucích tím, že dalo naději řadě restituentů, kteří získali…